сряда, 20 април 2011 г.

Статия във вестник "Новината"


Вестник „Новината”, Понеделник, 18 април 2011 г.
Обществото

Подготвят център за наркозависими?

Предвеликденски църквата подаде ръка на родителите им

Светла Тенева
teneva@novinata.bg

     Стара Загора може да има съвсем скоро Превантивно-информационен център, тъй като през следващия месец се очаква да бъде назначен секретар на Общинския съвет по наркотични вещества, което е стъпка напред към старта на дейността на подобен център.
     Както „Новината“ вече алармира, Стара Загора е единственият областен град , в който няма такъв център, макар че има необходимост от работата му. Неговата роля е да осигури информация, консултация и адекватно насочване на наркозависимите към лечение.

     „Загубих приятел преди време, който беше със зависимост и това ме провокира да търся информация и да се опитам да разбера защо никой не помага на тези хора“, обяснява 30-годишната Радост Овагимян, която е имала идея за откриване на частен превантивно-информационен център в Стара Загора. Сега тя очаква да бъде назначена с кметска заповед за секретар на Общинския съвет по наркотични вещества.
     „В тези центрове се залага на превенцията и на положителните послания и действия, на това хората да получават чиста и синтезирана информация, за да разберат проблема, а не да го отбягват“, казва Радост.
     Когато центърът стане факт, сред първите му дейности ще бъдат тези, които ще са свързани с работа с училищата, с разпространение на анкетни карти, на база на които да се формира статистика за зависимите от наркотици. Дейността на центъра ще е насочена и към различни програми за създаване на работни места, ориентирани към ресоциализацията на наркозависимите.
     Според наблюденията на специалистите расте броят на хора от малцинствата, които употребяват преди всичко хероин и успяват да се снабдят с наркотика въпреки бедността и безпаричието.
     „В момента не можем да кажем дали са проблемна група в Стара Загора, но можем да разберем именно чрез анкетния принцип“, смята Радост.

Всички институции
да запретнат ръкави

     Има остра необходимост всички институции, които имат отношение към проблема да се задействат. Такова е мнението на психолога Яна  Христова, която работи със старозагорското сдружение на родители на наркозависими „Надежда за децата“.
     „Със зависимите и с техните близки трябва да работи мултидисциплинарен екип от различни институции и организации в мрежа. Началото на тази мрежа мисля, че започваме да поставяме: родителското сдружение от една страна, нашето професионално сдружение – от друга, Държавната психиатрична болница в Раднево – от трета, сега като се създаде Превантивен-информационен център, това е друго звено към мрежата“, подчертава Христова.
     „Единственото напълно липсващо звено е това на ресоциализацията, която е много важна. От нея зависи поддържане на вече постигнатия резултат от лечението“, допълва д-р Иван Добринов, ръководител на шесто мъжко отделение на Държавната психиатрична болница „Д-р Г. Кисьов“ в Раднево и председател на сдружение „Избор“.
     По думите му нужно е държавата да изгради система и да създаде регламент на ясни стандарти за подобряване на условията на лечението на  наркозависимите и на помощ на семействата им.
     Изисква се помощ от държавата, защото един човек или една организация трудно може да постигне каквото и да е, смятат специалистите.

Родители на наркозависими: Църквата ни подаде ръка 

     И докато се чакат действия от институциите, то църквата вече даде положителния пример.
     Помещение в двора на храм„Свето Въведение Богородично” в Стара Загора е предоставено безвъзмездно на родители на наркозависими от сдружението „Надежда за децата” след заседание на старозагорския епархийски съвет. Досега сдружението изпитваше остра нужда от място, където да провежда сбирките си.
На заседание на епархийския съвет е разгледано писмо, в което родители молят църквата да им окаже съдействие за  подходящо място, където да се събират и обсъждат проблемите на наркозависимите.
     „Искаме чрез вас да благодарим на дядо Галактион и свещениците, които прегърнаха идеята и решиха да ни помогнат. Нямаше да се справим с непосилните наеми, които ни искаха институциите, добре, че църквата ни обърна внимание”, споделиха родителите.
     Те са обезпокоени, че расте броят на тези, които търсят подкрепа чрез сдружението.
     „Вече при нас идват родители на деца, които са осмокласници. За да дойдат за помощ, това означава, че синовете и дъщерите им са посегнали към наркотиците минимум в шести клас. Проблемът е огромен и е крайно време държавата да обърне внимание на него”, казват родителите.

Есенен университет по зависимости - Програма 12.09-15.09.2011 г.Интегративна психосоциална рехабилитация на пациенти със зависимости

За целите на тренинга ние ще формираме една обучителна общност. Стъпките в тренинга до голяма степен ще наподобяват стъпките на един типичен рехабилитационен процес, само че ще ги преминем за 4 дни. Ние ще формираме модерна обучителна общност на 21-ви век, която ще интегрира в себе си много от подходите, за които имаме доказателства с висока ефективност – мотивационно интервю, когнитивно-поведенческа терапия, работа с травмата, и много други подходи в зависимост от нуждите на пациента.

Ден 1 -  Ориентация и започване на психосоциалната рехабилитация.
Понеделник,
12.09.2011 г.
08:30 – 16:00 ч.
1. Регистрация на участниците
2. Ориентация и изработване на правилата и нормите (интерактивен семинар):
·        Индивидуална оценка на нуждите
·        Формиране на работни групи
·        Оценка на групови нужди
·        Сключване на обучителен контракт
3. Терапевтична общност като интегративен рехабилитационен подход (семинар и работа в малки групи)
·        Цели и задачи на терапевтични общности
·        История на този модел
·        Посоки на терапевтични и рехабилитационни усилия
·        Фази на рехабилитационния процес и начини на преминаване от една фаза към друга
·        Подготовка на пациенти за рехабилитационна работа
·        Място и роля на фармакологични интервенции
4. Формиране на работни екипи, поставяне на задачи и отговорности (интерактивен семинар)
5. Приключване на първата рехабилитационна фаза

Ден 2 -  Интегративна рехабилитационна програма в действие – интеграция на когнитивно-поведенчески техники в рехабилитационния процес
Вторник,
13.09.2011 г.
09:00 – 16:00 ч.
1.         Когнитивно-поведенческа терапия и нейно място в рехабилитационния процес (кратки семинари (10-15 мин), последвани от интерактивни практически упражнения (30-40 мин)
·        Общи принципи и теоретични основи на КПТ
·        Интеграция на когнитивно-поведенчески техники в рехабилитационния процес
·        Анализ на автоматични мисли
·        Анализ на схемите
·        Анализ на системата на вярванията и ценности
·        Функционален анализ на поведението
·        Използване на позитивна и негативна подкрепа
·        Домашни задания
2.         Специфични когнитивно-поведенчески техники и групи:
·        Превенция на рецидив
·        Работа с травмата
·        Работа с гняв и агресия
·        Работа със семейства и деца („родителстване”)
3.         „На пациентите им е безразлично как да наричаме моделите. Те искат помощ” -Интеграцията на КПТ в терапевтични общности, групи за самопомощ (12-стъпки) и други дългосрочни психо-рехабилитационни техники.
4.         Персонална оценка на прогреса в обучителната общност, преминаване към следващата фаза

Ден 3 -  Интегративна рехабилитационна програма в действие – формиране и поддържане на мотивация - интеграция на мотивационно интервюиране в рехабилитационния процес
Сряда,
14.09.2011 г.
09:00 – 16:00 ч.
1. Мотивация за промяна като постоянно променяща се величина с изключително значение за успеха на рехабилитацията
·         Мотивационни техники при започване на работата с пациента
·         Оценка на желанието и възможност за промяната при пациента
·         Мотивационно интервюиране като стил на комуникация с пациента
·         Интеграция на мотивационно интервюиране с други техники
·         Мотивационна работа в групи
·         Какво да правим когато мотивацията спада?
2.      Групови упражнения в малки групи
3.      Персонална оценка на прогреса в обучителната общност, преминаване към фазата на реинтеграция
Ден 4 – Реинтеграция и планиране
Четвъртък,
15.09.2011 г.
09:00 – 16:00 ч.

1.      Пред-реинтеграционна оценка на психосоциалните нужди:
·        жилище
·        работа
·        подкрепяща среда
·        действия при кризи
·        други

2.      Приключване на процеса в обучителната общност
·        Какво постигнахме?
·        Какво предстои?
·        Как да го направим?
3.      Защита на плана за промяната и реинтеграцията пред малката група
4.      Приключване на процеса

понеделник, 18 април 2011 г.

Есенен университет по зависимости - 2011

В София ще се проведе поредната сесия на Есенния университет по зависимости. Ето съобщението:


Уважаеми колеги,
Организационният комитет на Есенния Университет по Зависимости

ви кани на

тазгодишната сесия на Университета, която ще се проведе в Националния Център по Наркомании в София от 12 - 15.09.2011 г. в продължение на пет работни дни с водещ д-р Игор Куценок, Директор на Центъра по Зависимости и Зависими поведения на Калифорнийския Университет в Сан Диего, САЩ. Тематиката на сесията през 2011 г. е „Модели и методи на психосоциална рехабилитация при зависими поведения”.

Програма
Начало – от 08:30 ч. на 12.09.2011 г. Край – в 16:00 на 15.09.2011 г.
Програмата е прикрепена към това писмо.

Регистрация
Регистрацията за участие в ЕУЗ 2011 се извършва чрез заплащане на такса за участие.

Такси за участие (в лева)

Ранна такса при плащане до 15.06.2011г.
Обикновена - 150 лв; за студенти* - 75 лв.

Късна такса при плащане след 15.06.2011г.
Обикновена - 200 лв; за студенти* - 100 лв.

* моля предоставете валиден документ за идентификация, а именно: карта ISIC или служебна бележка от Вашия университет. При заплащане по банков път, моля изпратете скенирания документ на електронния адрес на ЕУЗ 2011 aua_2011@abv.bg най-късно до 04.09.2011 г. включително. Невалидни документи или – в случай на плащане по банков път – такива, изпратени след 04.09.2011 г. няма да бъдат признати.

Предварителна регистрация
Предварителната регистрация се извършва чрез заплащане по банков път до 00:00 ч. (българско време) на 05.09.2011 г. Всички банкови разходи свързани със заплащането по банков път са за сметка на участниците.

Получател: Българска асоциация за профилактика на наркомании (БАПН)
IBAN: BG36UNCR96601010223507
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк
Адрес: гр. София, ул. Жолио Кюри №9
Основание за плащането: такса за участие на ЕУЗ 2011г.

Окончателна регистрация
Окончателната регистрация ще се извърши от 08:30 – 09:30 ч. на 12.09.2011 г. преди откриването на сесията на ЕУЗ 2011. Тя представлява потвърждаване на предварително регистриралите се участници и раздаване на материали за работа и научни материали. Също така, участниците, които не са се регистрирали предварително, ще могат да се регистрират тогава като заплатят в брой.

NB! Поради вероятността да се съберат твърде много участници и риска от забавяне на откриването на сесията, препоръчваме предварителна регистрация.

Таксата за участие включва:
достъп до сесиите на ЕУЗ 2011 и местата за постери
кафе-паузи
материали за работа
научни материали

Потвърждение за предварителна регистрация
При плащане по банков път, ще получите потвърждение за предварителна регистрация на електронния Ви адрес или на Вашия профил във Facebook, при положение, че не разполагаме с Вашия електронен адрес. Предварителната регистрация приключва в 00:00 ч. на 05.09.2011 г., след което вече няма да получите такова потвърждение. Ако заплатите по банков път след този срок, особено важно е да носите със себе си доказателство за извършеното плащане при окончателната регистрация в деня на откриването на ЕУЗ 2011.

Анулиране на регистрация
Анулирането на предварителна регистрация се извършва чрез уведомяване на електронния адрес на ЕУЗ 2011 aua_2011@abv.bg.
В случай, че анулирате направена предварителна регистрация, ще Ви бъдат възстановени:
- преди 15.06.2011 г.: 50% от таксата
- преди 20.08.2011 г.: 25% от таксата
- след 20.08.2011 г.: 0% от таксата
За тази цел ще се взима предвид датата на получаването на електронното писмо. Моля посочете Вашата банкова информация (номер на сметка, получател, име и адрес на банката, IBAN и BIC код) в електронното Ви писмо.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с ЕУЗ 2011, моля не се колебайте да ни пишете на aua_2011@abv.bg.

Ще се радваме да се видим и работим заедно на Есенния университет по зависимости 2011 г.!

 От името на Организационния комитет на ЕУЗ 2011 г.,
д-р Васил Женков,
Държавна психиатрична болница
за лечение на наркомании и алкохолизъм - Суходол