вторник, 22 март 2011 г.

Пресконференция "Превенция и лечение на зависимости в Старозагорски регион" - 10.12.2009 г.

Въпреки че България вече е член на ЕС, в страната се наблюдават някои опасни явления. Макар, че зависимостта е призната за болест още през 1951 г. и e включена в Международната класификация на болестите, в обществото ни все още битуват множество митове и заблуди, свързани с отношението ни към засегнатите. Лечението на зависими досега не се финансира адекватно. Няма изградени широкообхватни лечебни програми, както при терапията на другите хронични, рецидивиращи, прогресивни и потенциално смъртоносни болести. В това отношение е налице явна дискриминация. Недостигът на специализирани лечебни програми за зависими и малкият брой обучени специалисти в България предизвикват широк обществен дебат през последните месеци.
Статистиката у нас показва доста тревожни тенденции. Децата започват да употребяват алкохол средно на дванадесет и половина години, 5 % от гимназистите пият алкохол ежедневно. Общият брой на зависими от алкохол е близо 300 000 души. Броят на жените, прекаляващи с алкохол, се е увеличил двойно през последните десетина години.
През последните три години общо 50 000 души у нас са взели поне веднъж наркотик. От преминалите през детските педагогически стаи за разпространение и употреба на дрога, 10 % са на възраст между 8 и 14 години. Тук на практика липсват и специализирани дългосрочни лечебни програми за деца. От нелегалните наркотици най-масово се употребява марихуаната. Около 5000 българи между 18 и 34 години ежедневно пушат марихуана. Броят на зависимите от хероин в България е около 20 000 – 30 000 души. Лавинообразно нараства употребата на синтетични стимуланти като амфетамини, „екстази”, метамфетамин, кокаин. Поради въздействието си тези вещества водят до вълна от агресия и насилие. Всеки трети студент, или ученик от ІХ до ХІІ клас поне веднъж е пробвал дрога. Всеки втори употребяващ смесва дрогата. Поне половината от наркоманите у нас употребяват повече от едно наркотично вещество – сочат данните от новия европейски доклад по проблемите с наркотиците.
Смъртността сред наркозависимите вследствие свръхдоза за няколко години е нараснала с 50 %. През 2008 г. поне 74 наркозависими българи са погубили живота си.
Около 10 % от затворниците са наркозависими. Най-голяма концентрация на зависими има в затворите в Бургас, Варна, София и Стара Загора, като се наблюдава тенденция към повишаване на броя им. Издръжката на един затворник струва на данъкоплатците до 1 000 лв месечно. В затворите липсват специализирани отделения за лечение на зависими, каквато е практиката в повечето страни на ЕС.
Огромни са пробойните и недомислиците в българските закони, регламентиращи задължителното и принудителното лечение на зависимите. Законът за здравето дискриминира зависимите по отношение настаняването им на задължително лечение. Формулировките в него са неясни и позволяват разностранни тълкувания от страна на различни вещи лица и съдилища. При рисково или антисоциално поведение такива болни се третират основно според наказателните закони, т.е. чака се те да извършат престъпление и едва тогава се предприемат мерки. Наказанието само по себе си няма никакъв терапевтичен ефект. То трябва да бъде съчетано с алтернативно или кумулативно наложено принудително лечение. У нас няма специализирани съдилища по наркотиците. Законодателствата на повечето европейски държави приемат, че независимо от извършването на престъпление и осъждане на лицето, то трябва да бъде подложено и на лечение за преодоляване на зависимостта.
Лечението на зависимости е по-евтино от алтернативите, т.е. от липсата на всякакво лечение, или простото изпращане в затвор. Според американски проучвания всеки 1 долар, инвестиран в лечението, има възвращаемост от порядъка на 4 - 7 долара, в снижаване на свързаната с наркотиците престъпност, снижаване разходите на съдебната система. Когато се включат и спестяванията в здравното обслужване на усложненията, общите спестени суми могат да надвишават цената с пропорцията 12:1.
До момента на територията на Област Стара Загора не е изградена система от последователни дейности, както и връзка между структурите, ангажирани с проблема. Нуждата от информационна, консултативна и терапевтична дейност в града ни непрекъснато нараства.
В началото на 2009 г. в Община Стара Загора бе конституиран Областен съвет по наркотичните вещества. Бе приет и правилник за дейността му. Предстои изграждането на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите, както изисква закона. Този център би следвало да реализира всички дейности, заложени в програмите на Областния съвет.
На територията на Старозагорска област се намира и най-голямото в България психиатрично здравно заведение – Държавна психиатрична болница – гр.Раднево. В нея има и специализирани отделения за болни със зависимост към алкохол и наркотици. Въпреки хроничното недофинансиране, недостигът на персонал, незадоволителните битови условия, болницата продължава да изпълнява функциите си. От около три месеца в медиите упорито се говори за риска от закриване на големите психиатрични болници. Можем да си представим вълната от проблеми в региона, в случай, че около 500 психично болни бъдат изхвърлени на улицата. При рязкото спиране на лечението им, значително ще нарасне риска от опасно поведение и криминални прояви в общността. На 20 ноември 2009 г. Директорът на болницата д-р Толев е заявил в своето обширно интервю във в.”24 часа” добри намерения. Надяваме се, че отговорните държавни институции също ще подходят адекватно и ще запазят и развиват лечебните възможности в региона.
Сдружение „Избор”- Стара Загора е създадено от професионалисти – психолози, психиатри, социални работници и др., които имат интереси и опит в работата с деца, младежи, възрастни и техните семейства, попаднали в ситуация на уязвимост и неравноправно положение. Един от основните приоритети на сдружението е създаването на терапевтични програми, които да осигурят условия за коригиране на дисфункционалното поведение на лица със зависимост. Дейностите на сдружението включват стимулиране свободния обмен на идеи, информация, научни знания, интелектуални и духовни ценности, улесняване достъпа до услуги и разпространението на знания в областта на зависимостите.
Сдружение „ИЗБОР”, заедно със Сдружение „Майки срещу дрогата”-Пловдив, участва в българо-германската инициатива „Културата и болестите нямат граници” имаща за цел изграждане на цялостна, завършена, ефективна система по европейски модел за обхват, терапия и ресоциализация на зависими на базата на функциониращите вече програми в Шесто мъжко отделение на Държавна психиатрична болница – гр.Раднево.
В рамките на инициативата вече бяха организирани редица срещи и активности в Германия и България. Привлечени бяха Почетният консул на провинция Саксония-Анхалт г-н Ралф Хесе и немският експерт по зависимости, проф.Хайхел, които участваха във форум в гр.Пловдив на 4-ти ноември 2009 год. С цел да бъдат ангажирани за съдействие бяха поканени и представители на отговорните държавните институции.
В съвременните подходи за терапия на зависими към био-психо-социалната концепция е добавен и един важен елемент - дълбокото уважение към духовното развитие, което се превръща в стимулираща и поддържаща сила за освобождаване от зависимостта. Огромно значение има участието и ангажираността на пациента в процеса на оздравяване. Така в лечебните програми се формира мултидисциплинарен екип, включващ специалисти от различни области: лекари, медицински сестри, психолози, социални работници, духовни съветници.
Нашето желание е лечението на зависимите в областта да бъде изведено като приоритет за държавните институции, така ще стане възможно тези болни и семействата им да получат добри шансове за оцеляване и възстановяване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар