вторник, 22 март 2011 г.

Пресконференция на тема „Изграждане на ефективен модел за обхват, лечение, рехабилитация и ресоциализация на зависими пациенти”.

На 22.06.2010 г. от 10.00 ч. в залата Пресклуб на БТА в гр.Ст.Загора, ул.”Цар Симеон Велики” 108, Сдружение „ИЗБОР” организира пресконференция на тема „Изграждане на ефективен модел за обхват, лечение, рехабилитация и ресоциализация на зависими пациенти”.
Общото събрание на ООН през 1987 г. обяви 26-ти юни за Международен ден за борба с наркотиците.
Лечението на болните със зависимост в България значително изостава в сравнение с това, на пациентите с други заболявания. За тези проблеми обикновено или не се говори, или се стига само до изнасяне на зловеща статистика.
Идеята за изграждане на стройна терапевтична система все още намира твърде малко поддръжници. По-често срещаме редукционизъм, работа „на парче”, опити да се овладяват всички проблеми с един единствен метод, стремеж към бърза и лесна печалба.
Нелекуваната зависимост води до огромни социални щети – криминалност, производствени загуби, инциденти, разпадане на семейства, здравни усложнения, висока смъртност и т.н.
Желателно е лечебните структури да се стремят да предлагат цялостна подкрепа. Те трябва да се намесват във възможно най-ранния стадий. Тази задача изисква достъпност, цялостна задълбочена оценка и високо ниво на гъвкавост.
Работата в мрежа цели координиране на участието на различни професионалисти или служби. Така се постига високо качество на услугите.
Ключови елементи са партньорските отношения, активното сътрудничество между централна и местна власт, неправителствени организации, учреждения за предоставяне на услуги, общините и др.
Предстоят ни усилия за промяна на обществените нагласи по отношение болните със зависимост, законови промени за регламентиране на лечението, изграждането на нови и оптимизиране на наличните специализирани структури.
В Стара Загора вече функционира успешно клон на сдружение «Майки срещу дрогата», където родители получават помощ и подкрепа.
Все още остават нерешени въпросите с осигуряване помощ на деца, употребяващи наркотици. В България такива програми липсват.
Сериозни проблеми се очертават и с разпространението на наркотици в ромската общност. Според доклада на НЦН при тях е характерна употребата на предимно на хероин, най-често венозно. Това от своя страна силно увеличава риска от предаване на инфекции, както и криминално поведение. Среща се и злоупотребата с инхаланти, особено в младежка възраст.
Целта на следващите ни стъпки е изграждане на завършена ефективна система за обхват, превенция, лечение и ресоциализация на зависими на базата на функциониращите вече програми.


http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=548732
В България няма място за лечение на наркозависими деца
22 юни 2010 13:51 / обновена в 13:55 | Николина Пенчева

Изграждане на ефективен модел за обхват, лечение, рехабилитация и ресоциализация на зависими пациенти. Такава е целта на Сдружение "Избор" в Стара Загора. Лечението на болните от наркотична зависимост в България значително изостава в сравнение с лечението на други заболявания. За тези проблеми или не се говори, или се изнася само статистика, каза психологът Татяна Кючукова от Сдружение „Избор".
Идеята за изграждане на стройна терапевтична система все още има твърде малко поддръжници, а нелекуваната зависимост води до огромни щети - смърт, криминалност, разпадане на семейства, здравни проблеми. Единственото място за лечение на наркозависими в Старозагорско е Психиатричната клиника в Раднево. В България има комуни, но нито една от тях не е държавна.
Работата в мрежа цели координиране на участието на различни специалисти или служби. По този начин ще се постигне високо качество на услугите. Според Сдружение „Избор" ключовите елементи са партньорските отношения, активното сътрудничество между централна и местна власт, неправителствени организации.
В Стара Загора вече функционира клон на Сдружение „Майки срещу дрогата", където родителите получават помощ и подкрепа. Все още остават нерешени въпросите с осигуряване помощ на деца, употребяващи наркотици, тъй като в България такива програми липсват. Няма места за лечение на непълнолетни, които са наркозависими.
Голяма част от зависимите са криминално проявени.
Родителите, които имат съмнение, че детето им употребява наркотици, могат да потърсят помощ от специалистите в Сдружение „Избор" на телефон 0884 859 231.
От 1987 година на 26 юни се отбелязва Международния ден за борба с наркотиците.


Няма коментари:

Публикуване на коментар